cool hit counter

PDM Kabupaten Ciamis - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Ciamis
.: Home > Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Homepage

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

SUSUNAN PENGURUS
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KABUPATEN CIAMIS

   

Ketua Umum                                                             : Rio Aulia Mubarok
Sekretaris Umum                                                      : Nendi Sugianto

Bendahara Umum                                                     : Yuli Yuliani


Kabid Organisasi                                                        : Robi Hiayat

Kabid Pengkaderan                                                    : Eky Yulianti

Kabid Keilmuan                                                          : Sri Rahayu

Kabid Media dan Teknologi                                          : Faisal Abu Salam

Kabid Hikmah                                                            : Risa Nurtressia

Kabid Dakwah                                                            : Azizah Syfaul Qolbi

Kabid Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat                  : Egi Rizky

Kabid Ekonomi dan Kewirausahaan                               : Muhammad Azis

Kabid Immawati                                                          : Ulfah Nurajijah

Kabid Seni Budaya dan Olahraga                                  : Nina Nurlaela

 

Sekbid Organisasi                                                       : Dhian Kurniati

Sekbid Pengkaderan                                                   : Ai Rahmi

Sekbid Keilmuan                                                         : Rian Ismail

Sekbid Media dan Teknologi                                         : Andang Herdiana

Sekbid Hikmah                                                           : Mimah

Sekbid Dakwah                                                          : Rahayu Nirmatul Mutmainah

Sekbid Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat                : Ananda Firly

Sekbid Ekonomi dan Kewirausahaan                            : Ineu

 Sekbid Immawati                                                       : Nika


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website